Kommande evenemang:         

BirdLife Sveriges stora fågelräkning sista helgen i januari

Rapportkort i PDF-format hittar du här!


Utflykt till Svartåmynningen Västra Roxen 6 maj

FOF utflykt med 7 person (4 kvinnor 3 män)
Sol, 18 C, lätt vind
Natureservat i Östergötalands län

 

  Obs: Svartåmynningen

Korp, skata, gulärla, ladusvala, vitkindagås, rapphöna, fiskgjuse, rörsångare (hörs) sävsångare, skäggdopping, skedand, vipor, rödspov, havsörn, grönbena, rödbena, knölsvan, sädesärla, snatterand, häger, skrattmås, stare, fjällpipare, gräsand, hämpling, grågås, kanadagås, björktrast, pilfink, grönfink, fisktärna, bofink, kricka, lövsångare, talgoxe, blåmes, koltrast, storskav, brushane, strandskata, enkelbeckasin, brun kärrhök, kricka

Obs. Dammar, södra o nörra, vid avfall anläggning utanför Linköping

Svarthalsad dopping, gråtrut, svarthake dopping, sävsångare, fiskmås, sothöns, kricka, grågås, gräsand, skäggdopping,  strandskata


Fågelskådningens Dag den 7 maj vid Lida gård

  

Flens Ornitologiska Förening tillsammans med Studiefrämjandet och Häst och Hund anordnade ett välbesökt möte vid Lida gård. Christer Larsson och Judith Lambert hjälpte de som var intresserade att artbestämma fåglarna som finns vid Lida våtmark.  Sol och värme bidrog till att många människor kom för att pröva fågelskådning. Bland annat noterades svarthakedopping, mindre strandpipare, grönbena, skrattmås, grågås, fiskmås, kanadagås, svartvit flugsnappare, bofink och olika mesar. Tubkikare, och vanliga kikare fanns att låna vilket var mycket uppskattat. 


Fågelkalendern!

I Fågelkalendern samlar vi in observationer av flyttfåglars ankomst och andra årstidstecken på ett organiserat sätt.
Målet är att analysera klimatförändringens effekter för fåglarna. 

Vi hoppas på din hjälp!
Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. 

För att delta i Fågelkalendern anmäler du ditt intresse på www.naturenskalender.se.
Tipsa gärna andra! 

Fågelkalendern ingår i Naturens kalender. 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är huvudman och samarbetar med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och Artportalen.


Måndagen den 2 januari 2017

30 arter noterades av gruppen innan den skiljdes åt kl. 13. 
Jukka fortsatte själv vidare till Ålspångaviken och Yngaren och slutade på 37 arter när dagen var slut. 
Bästa arter blev: varfågel 2, fjällvråk 4, knipa 3, storskrake 17, knölsvan 12, sångsvan 1, gråtrut 2, havsörn 2.


Examen i Tärnans rovfågelskola

Ett glatt gäng FOFare såg både stäpphökar, tornfalkar, havsörnar, sparvhök och flera vadare när de besökte Marsäng utanför Nyköping.

  

 


Atlasinventering

Hej!
Finns det bara skata med säkerställd häckning i dessa atlasrutor i länet, dags att göra en insats i en atlasruta, hör av dig till din lokala förening och boka en ruta.
Mvh
Jan Gustafsson

Information om atlasinventeringen


Atlasinventering inom Södermanlands län pågår 2016 - 2019

FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län.

Aktuella dokument om atlasinventeringen

Karta

Läs mer här!


Rapporter från tidigare utflykter och möten hittar du under
"Rapporter från utflykter och möten


Du är välkommen att deltaga i våra grannföreningars aktiviteter!

Se Strängnäsornitologernas resp. Tärnans hemsidor: www.strangnasornitologerna.se och http://tarnan.eu.  


 

Programmet för 
våren och 
sommaren 2018


Vem ser vad var?
Snabb information!

Flensskådarna har ett eget "band" för snabb information om observationer i kommunen
Kontakta (SMSa) någon av medlemmarna för en inbjudan, t.ex. Jukka Väyrynen  073-4268709

Vad är Line Band?

Line Band är en mycket överskådlig social app som laddas ner gratis för både Android och IOS. Den har funnits länge som framgångsrik social app i Japan och släpptes i väst i mitten av februari.

Mer information hittar du på
http://lineband.microbirding.se


Vill du lära dig om fåglar?

- Anmäl dig till en studiecirkel!

Våra cirklar vänder sig till dig som inte är expert utan är intresserad i första hand! 
Vi träffas ofta inne i Studiefrämjandets lokaler men gör också många besök ute i naturen.

Vi samarbetar med: 

 


Årsboken ingår i ditt medlemskap!


Årsbok 2016


Årsbok 2015

 
Årsbok 2014


Årsbok 2013


Årsbok 2012

Gamla årsböcker
Laddas ner som pdf-filer


Årsbok 2007


Årsbok 2008


Årsbok 2009


Om du hittar en ring,    
kontakta ringmärkningscentralen

Snösiska under ringmärkning vid Mälby Kvarn Dunker. 
(Foto:Jukka Väyrynen)

Vadsjön

Den nya utsiktsplattformen gör Vadsjön lättskådad även för den som har svårt att gå. Här har man en fin utsikt över strandängarna och våtmarken. 
Parkeringsmöjligheter finns i närheten.

Läs mer om Vadsjöprojektet! 

Fågelrapportering vid Vadsjön – Husby Oppunda

Använd gärna dellokalerna som finns på kartan över Vadsjön när du är där och skådar och sedan rapporterar i Artportalen Svalan. Härigenom får vi ett bättre underlag för var fåglarna håller till och hur de beter sig när vi ska bedöma och utvärdera olika restaureringsåtgärder vid sjön.

Du som vill engagera dej lite mer i Vadsjöprojektet och dess fågelliv kan ta kontakt med Per Flodin på pelleflodin@gmail.com, så hjälper han dig så att du kan rapportera dina observationer under det särskilda syftet Vadsjön.

Bilder från restaureringen av Vadsjön 2014


Bli medlem i Flens Ornitologiska förening!

Flens Ornitologlska Förening (FOF) är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden lokalförening för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 2008. 
FOF är anslutet till Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) som i sin tur är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening. 

Årsavgiften är 175:-  (200:- för familj).
Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 383-8331 (Sörmlandsbanken).
Clearingnummer: 8257-8
OBS!! Glöm ej att ange vad inbetalningen avser, vem (vilka) det gäller och adress. Familjemedlemmar bör också namnges. 

I medlemskapet ingår även medlemskap i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) och årsboken "Fåglar i Sörmland".

160 sidor med omfattande presentation och redovisning av årets rapporterade arter i Sörmland med kommentarer av ledamöterna i den Regionala rapportkommittén (Rrk).  

Ditt medlemskap bidrar till:

  • Att du kan vara delaktig i en alltjämt växande skara fågelintresserade där du kan dela med dig av och utbyta erfarenheter.

  • Att det anordnas exkursioner, föredrag och studiecirklar för både dig och våra övriga medlemmar.

  • Att stärka FOF's fågelskyddsarbete i Flens kommun.


Här kan du läsa Föreningen Södermanlands Ornitologers och Flens Ornitologiska förenings yttrande gällande ansökan om etablering och drift av en vindkraftspark på fastigheterna
Ånhammar 1:1 samt Kvattala 1:1 och Kulla 1:8


Boken om Sörmlands fågellokaler!

Boken omfattar drygt 180 sidor med vägbeskrivningar, kartor m.m. Lokalbeskrivningarna är enhetligt beskrivna med tips på hur och när man besöker området för bästa möjliga utdelning samt uppräkningar av för lokalen intressanta fågelarter.

Boken kostar 59:- och kan köpas genom de Sörmländska fågelklubbarna.

Exempel på bokens innehåll finns under "Fågellokaler" i spalten till vänster.

   

Copyright © Flens Ornitologiska Förening 2011, Alla rättigheter förbehållna.
Webbansvarig: fof.webmaster@sormlandsornitologerna.se